Rooster van aftreden

Volgens de Statuten is de benoeming als bestuurslid voor een periode van 3 jaar.

Voorzitter:               Dhr. B.L. Jacobs benoemd mei 2013, Mei 2016   Aftreden: Mei 2019

Pinneningmeester:   Dhr. H. Kooi benoemd Mei 2011, Mei 2015         Aftreden: Mei 2021

Secretaris:

Bestuurslid:

Bestuurslid: