Vergaderdata

13 januari 10.00 uur Huurbeleid

15 januari 9.00 uur HPAG

15 januari 14.00 uur HPAG C4 in Groningen

16 januari 9.00 uur HPAG

16 januari 19.30 uur Overleg W&B

21 januari 19.30 uur klankbordgroep Loppersum

22 januari 9.30 uur HPAG

29 januari 19.30 uur overleg met de 4HO’s

03 februari 14.30 uur Prestatieafspraken Loppersum

04 februari 9.30 uur Bestuursvergadering

11 februari 9.00 uur Overleg projecten