Rooster van aftreden

Volgens de Statuten is de benoeming als bestuurslid voor een periode van 3 jaar.

Voorzitter:               Dhr. B.L. Jacobs benoemd mei 2013, Mei 2016   Aftreden: Mei 2019

Pinneningmeester:   Dhr. H. Kooi benoemd Mei 2011, Mei 2015         Aftreden: Mei 2018

Secretaris:              Dhr. M. van Etten benoemd Mei 2016                Aftreden: Mei 2019

Bestuurslid:              Dhr. A.A.I. Westers benoemd Mei 2017           Aftreden: Mei 2020

Bestuurslid: