• http://www.dehuurder-info.nl/wp-content/uploads/2016/10/sl_meij.png
  • http://www.dehuurder-info.nl/wp-content/uploads/2016/10/stedum.png

Welkom bij De Huurder

dehuurderlogo
Huurdersvereniging  “De Huurder”

Behartigt de belangen van de huurders voor  “Wierden en Borgen” in de gemeenten Loppersum en Eemsmond.

Samen staan huurders sterk, dan zijn wij ook een goede gesprekspartner voor de verhuurder en de gemeenten. De leden van de vereniging komen op voor voldoende betaalbare, goed onderhouden huurwoningen en een leefbare woonomgeving.

Dat doen wij onder meer door signalen over misstanden te geven aan de beleidsmakers, door een brede discussie over wonen en huren te stimuleren en door elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen – via deze website en ander communicatiemiddelen.

 

hpag

Stichting Huurders Platform Aardbevingen Groningen

In de HPAG participerende huurdersorganisaties (“De Maren”, “Bewonersplatform Delfzijl”, “De Huurder”, “Stg. Bewonersraad Slochteren” , “Oet en Thoes” en “Huurdersadviesgroep van Woningstichting Groninger Huis”)  op 23 mei 2016 heeft dit geresulteerd in de oprichting van een stichting, “Stichting Huurders Platform Aardbevingen Groningen” met als werknaam HPAG. Het voordeel van een stichting is o.a. een duidelijk aanspreekpunt voor de verhuurders, NCG (Hans Alders) en het CVW. We hebben nu ook een eigen begroting zodat de kosten van HPAG niet meer uit de kas van de aangesloten organisaties hoeft te komen. Ze zijn ook aangesloten bij de “Nederlandse Woonbond”

Email: stichting.hpag@gmail.com 
Internet: www.hpag.nl

 

huurverlaging

Huurprijscheck en puntentelling

Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning of hoeveel punten een woning heeft? U kunt zelf een goede inschatting maken met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte (kamer).

Bij het invullen van de “Huurprijscheck en puntentelling” heeft u de volgend gegevens nodig.

Het voorstel tot aanpassing van de huurprijs 2016 van uw verhuurder, waar u op de achterzijde de gegevens vindt.

Tevens heeft u de WOZ waarde van uw woning nodig. Dit kunt u vinden op het AANSLAG-/BESCHIKKINGSBILJET 2016 van uw gemeente.

Mocht dit niet staan vermeld dan kan u dit navragen bij uw gemeente.

De gemeente moet u dit verstekken volgens artikel 24 van de Wet WOZ.